Ưu thế Khu công nghiệp

Mô hình quản lý, cơ chế chính sách của KCN Vân Trung từng bước được hoàn thiện. Nguồn nhân lực dồi dào với giá nhân công thấp. Hệ thống điện nước ổn định và đầy đủ bảo đảm cung cấp cho khu công nghiệp.

Ưu thế 1: Nguồn điện, nước đủ và ổn định.

  • Nguồn điện sử dụng lấy từ trạm biến áp 110KV KCN Vân Trung đảm bảo cung cấp điện ổn định,
  • Nguồn nước của KCN được lấy từ sông Cầu và ngay tại khu công nghiệp sẽ xây dựng nhà máy nước sạch, bể trữ nước và trạm bơm tăng áp, lượng nước cấp của nhà máy nước sạch giai đoạn I là 6.000m3/ngày đêm, giai đoạn sau sẽ tăng thêm 12.000m3, lượng nước đủ và ổn định.

Ưu thế 2: Giá nhân công thấp, lực lượng lao động dồi dào

KCN Vân Trung thuộc địa bàn tỉnh Bắc Giang, địa bàn được quy định là khu vực 3 với mức giá nhân công chỉ bằng 77% mức giá nhân công tại khu vực thành phố Hà Nội. Đặc biệt, Bắc Giang có lực lượng lao động vô cùng dồi dào với 60% dân số đang trong tuổi lao động.

Ưu thế 3: Vận tải

Bắc Giang là tỉnh có hệ thống giao thông khá đa dạng với 3 loại hình: đường bộ, đường thủy và đường hàng không được phân bố hợp lý. Từ Bắc Giang có thể dễ dàng thông thương với các vùng kinh tế trọng điểm trong nước và quốc tế.

  • Đường thủy: Tàu vận chuyển Trung-Việt (Hải phòng – Hồng Kông) khởi hành hàng ngày, thời gian vận chuyển 3-4 ngày
  • Đường bộ: Toàn lộ trình đường bộ Việt- Trung (Bắc Giang – Thâm quyến) dài 1.300km, thời gian vận chuyển 1-2 ngày.
  • Đường hàng không: chuyến bay Hà Nội- Hồng Kông khởi hành hàng ngày, thời gian vận chuyển 1 ngà