Thuê nhà xưởng

  

 

Ngoài hình thức đầu tư thuê đất để tự xây dựng nhà xưởng sản xuất, khách hàng còn có thể thuê lại nhà xưởng xây dựng sẵn trong khu công nghiệp. Hiện tại KCN Vân Trung có dự án xây dựng nhà xưởng tiêu chuẩn Fuhua, dự án do đơn vi đầu tư hạ tầng KCN Vân Trung- Công ty TNHH Fugiang- và Công ty TNHH Xây dựng Hoa Việt liên doanh thực hiện. 

  Đơn giá thuê nhà xưởng:Căn cứ thỏa thuận giữa hai bên

  Phí quản lý và bảo dưỡng hạ tầng: 0,5USD/m2/năm ̀̀( Tính trên diện tích    

  sử dụng đất)

Dưới đây là bảng diện tích nhà xưởng từng giai đoạn:

Giai đoạn I & II

Giai đoạn III

Giai đoạn V

Giai đoạn VI

Giai đoạn VII