Chính sách ưu đãi

Với nhiều ưu đãi hấp dẫn như ưu đãi về thuế, chi phí thuê lại đất hay những chi phí dịch vụ khác đã tạo nên được sức hấp dẫn của KCN Vân Trung.

 

Ưu đãi 1: Ưu đãi thuế:

  • Đối với tất cả các doanh nghiệp đầu tư vào KCN:

Thuế suất thu nhập doanh nghiệp: được miễn 2 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo.

  • Đối với các doanh nghiệp công nghệ cao:

​              Thuế suất thu nhập doanh nghiệp là 10% trong vòng 15 năm và được miễn thuế 4 năm và giảm                              50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo.

  • Đối với doanh nghiệp xuất khẩu 100% sản phẩm (doanh nghiệp chế xuất)

Miễn thuế nhập khẩu và thuế GTGT đối với nguyên vật liệu, máy móc thiết bị nhập khẩu phục vụ cho sản xuất.

  • Đối với doanh nghiệp không thuộc Doanh nghiệp chế xuất và không thuộc Doanh nghiệp công nghệ cao:

Được miễn thuế nhập khẩu trong vòng 5 năm đối với thiết bị và nguyên vật liệu Việt Nam chưa sản xuất được.

Ưu đãi 2: Chi phí thuê lại đất thấp.

2.1 Đơn giá cho thuê lại đất đã có sơ sở hạ tầng: 58USD/m2~85USD/m2. Tùy vị trí lô đất, số năm sử dụng còn lại và thỏa thuận giữa hai bên (Thanh toán một lần, giá chưa bao gồm thuế VAT) 

2.2 Phí quản lý: 0.55USD/m2/năm(Chưa bao gồm thuế VAT) . Mỗi 02 năm điều chỉnh một lần theo chỉ số giá tiêu dùng. Mức điều chỉnh giá Phí quản lý cho mỗi lần điều chỉnh sẽ không vượt quá 10% so với giá điều chỉnh trước đó. Công ty TNHH Fugiang sẽ thông báo cho Khách hàng bằng văn bản cho mức giá sẽ được điều chỉnh và giá mới sẽ được áp dụng kể từ ngày ghi trên thông báo của Công ty TNHH Fugiang

2.3 Tiền thuê đất: Tiền thuê đất sẽ được tính theo giá thuê đất do Nhà nước xác định và theo quy định hiện hành tại thời điển thanh toán. Khách hàng sẽ thanh toán Tiền thuê đất và những khoản thuế, phí khác cho nhà nước thông qua Công ty TNHH Fugiang ( gọi tắt là Fugiang). Khách hàng sẽ thanh toán số tiền tương ứng quy định cho Fugiang theo thông báo bằng văn bản của Fugiang. Tất cả các khoản tiền phải nộp của khách hàng sẽ được thực hiện mà không có bất kỳ sự miễn giảm hoặc khấu trừ nào từ Fugiang ngoại trừ trường hợp hai bên có          sựu thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định khác

2.4 Thời hạn thuê lại đất gồm 2 giai đoạn:

Giai đoạn 1: Thời hạn sử dụng đất đến ngày 06/12/2057 ( Tùy vị trí lô đất)

Giai đoạn 2: Thời hạn sử dụng đất đến ngày 12/11/2065 ( Tùy vị trí lô đất)

Ưu đãi 3: Các chi phí dịch vụ khác theo đúng giá nhà cung cấp.

1.Giá điện: Theo mức giá công bố của Điện lực Việt Yên ( Khách hàng ký Hợp đồng trực tiếp với Điện lực Việt Yên)

2. Giá nước sạch: 15.143 VND/m3 (chưa bao gồm thuế GTGT)

3. Phí xử lý nước thải: 11.289 VND/m3 (chưa bao gồm thuế GTGT)      

Lượng nước thải  xử lý tính phí bằng 80% lượng nước sạch đầu vào

4. Điện thoại, fax và chi phí khác: theo đơn giá của nhà cung cấp