Chính sách ưu đãi

Với nhiều ưu đãi hấp dẫn như ưu đãi về thuế, chi phí thuê lại đất hay những chi phí dịch vụ khác đã tạo nên được sức hấp dẫn của KCN Vân Trung.

 

Ưu đãi 1: Ưu đãi thuế:

  • Đối với tất cả các doanh nghiệp đầu tư vào KCN:

Thuế suất thu nhập doanh nghiệp: được miễn 2 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo.

  • Đối với các doanh nghiệp công nghệ cao:

​              Thuế suất thu nhập doanh nghiệp là 10% trong vòng 15 năm và được miễn thuế 4 năm và giảm                              50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo.

  • Đối với doanh nghiệp xuất khẩu 100% sản phẩm (doanh nghiệp chế xuất)

Miễn thuế nhập khẩu và thuế GTGT đối với nguyên vật liệu, máy móc thiết bị nhập khẩu phục vụ cho sản xuất.

  • Đối với doanh nghiệp không thuộc Doanh nghiệp chế xuất và không thuộc Doanh nghiệp công nghệ cao:

Được miễn thuế nhập khẩu trong vòng 5 năm đối với thiết bị và nguyên vật liệu Việt Nam chưa sản xuất được.

Ưu đãi 2: Chi phí thuê lại đất thấp.

Đơn giá cho thuê lại đất: Căn cứ thỏa thuận giữa hai bên

 Phí quản lý và bảo dưỡng cơ sở hạ tầng: 0,55USD/m2/năm

(Sau khi ký Biên bản bàn giao đất, bên thuê thanh toán phí bảo dưỡng CSHT 2 lần/năm, phí này có thể được điều chỉnh theo quy định của công ty PTHT KCN)

Ưu đãi 3: Các chi phí dịch vụ khác theo đúng giá nhà cung cấp.

  1. Giá điện: (22kV) (chưa bao gồm thuế GTGT)

 -  Giờ bình thường: 1,685  VND/kWh

 -  Giờ cao điểm: 3,076  VND/kWh

 -  Giờ thấp điểm:1,100 VND/kWh

(Giá điện sẽ điều chỉnh theo quy định của EVN)

2. Giá nước sạch: 12,072 VND/m3 (chưa bao gồm thuế GTGT)

3. Phí xử lý nước thải: 9,000 VND/m3 (chưa bao gồm thuế GTGT)      

Lượng nước thải  xử lý tính phí bằng 80% lượng nước sạch đầu vào

4. Điện thoại, fax và chi phí khác: theo đơn giá của nhà cung cấp