Mua nhà xưởng

    Bên cạnh giải pháp thuê nhà xưởng, khách hàng còn có thể chọn lựa giải pháp mua lại nhà xưởng để sử dụng vào việc sản xuất. Khi khách hàng lựa chọn mua lại nhà xưởng, khách hàng sẽ ký hợp đồng chuyển nhượng nhà xưởng và hợp đồng thuê lại đất với đơn vị chủ đầu tư của dự án. Thời gian bàn giao nhà xưởng là 03 tháng sau khi ký hợp đồng chuyển nhượng nhà xưởng và hợp đồng thuê lại đất.

  • Gía chuyển nhượng nhà xưởng:

Khách hàng có 2 sự lựa chọn:

- Mua ngay tại thời điểm hiện tại

- Mua lại nhà xưởng sau 1 năm

Giá mua: Thỏa thuận giữa hai bên.