Các dịch vụ hỗ trợ

 

 

Quanh KCN Vân Trung có các dịch vụ khác bao gồm:

  • Hải quan: cách KCN 1km
  • Kho ngoại quan: đang quy hoạch thiết lập trong KCN
  • Ngân hàng: đang quy hoạch để thiết lập 1 số phòng giao dịch ngân hàng trong KCN, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp
  • Nhà ở công nhân: Trong khu vực KCN có quy hoạch xây dựng khu nhà ở cho công nhân.
  • Bệnh viện: * Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh cách KCN 10km
  • Bệnh viện đa khoa Bắc Giang cách KCN 10km
  • Trung tâm đào tạo nghề: Tỉnh Bắc Giang có 5 trường chuyên nghiệp, 44 trường và trung tâm đào tạo nghề; ngành nghề đào tạo chủ yếu là: ngoại ngữ, điện, hàn, cơ khí…