Liên hệ

Please enter correctly.

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ
Khu công nghiệp Vân Trung, xã Vân Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

Liên hệ:

- Mr. Daniel Huang (Deputy General Director)
Tel: +84.868.712.888  
Email: hmt521203@163.com 

- Mr. Nguyen Quang Minh (Marketing Director)
Tel: +84.987.334.455
Email: 
1975susu@gmail.com

- Mrs. Nguyen Phuong Diep  (Marketing Manager)
Tel : +84.904.878.929 
Email:  
phuongdiep.fugiang@gmail.com