Liên hệ

Please enter correctly.

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ
Khu công nghiệp Vân Trung, Huyện Việt Yên, Bắc Giang

Liên hệ:

- Mr. Terry Chou ( Advisor)
Tel : +84.914.903.629 
Email:  
terry090769@gmail.com

- Mr. Daniel Huang (Deputy General Director)
Tel: +84.914.283.313 
Email: daniel.fugiang@gmail.com 

- Mr. Nguyen Quang Minh (Marketing Manager)
Tel: +84.987.334.455
Email: 
1975susu@gmail.com