Thuê lại đất

1. Giá cho thuê lại đất đã có hạ tầng và các chi phí liên quan

1.1 Phí sử dụng hạ tầng: 58USD/m2~120USD/m2. Tùy vị trí lô đất, số năm sử dụng      còn lại và thỏa thuận giữa hai bên. (Thanh toán một lần, giá chưa bao gồm thuế        VAT)

1.2 Phí quản lý: 0.55USD/m2/năm(Chưa bao gồm thuế VAT) . Mỗi 02 năm điều          chỉnh một lần theo chỉ số giá tiêu dùng. Mức điều chỉnh giá Phí quản lý cho mỗi          lần điều chỉnh sẽ không vượt quá 10% so với giá điều chỉnh trước đó. Công ty T        NHH Fugiang sẽ thông báo cho Khách hàng bằng văn bản cho mức giá sẽ được        điều chỉnh và giá mới sẽ được áp dụng kể từ ngày ghi trên thông báo của Công        ty TNHH Fugiang

1.3 Tiền thuê đất: Tiền thuê đất sẽ được tính theo giá thuê đất do Nhà nước xác          định và theo quy định hiện hành tại thời điển thanh toán. Khách hàng sẽ thanh          toán Tiền thuê đất và những khoản thuế, phí khác cho nhà nước thông qua                Công ty TNHH Fugiang ( gọi tắt là Fugiang). Khách hàng sẽ thanh toán số tiền            tương ứng quy định cho Fugiang theo thông báo bằng văn bản của Fugiang. Tất        cả các khoản tiền phải nộp của khách hàng sẽ được thực hiện mà không có bất          kỳ sự miễn giảm hoặc khấu trừ nào từ Fugiang ngoại trừ trường hợp hai bên có          sựu thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định khác.

1.4 Tiền điện: Theo mức giá công bố của Điện lực Việt Yên. Khách hàng ký Hợp        đồng trực tiếp với Điện lực Việt Yên.

1.5 Tiền nước sạch: 15.143VNĐ/m3 (Chưa bao gồm thuế VAT)

1.6 Phí xử lý nước thải 11.289VNĐ/m3 (Chưa bao gồm thuế VAT)

1.7 Thời hạn thuê lại đất gồm 2 giai đoạn:

Giai đoạn 1: Thời hạn sử dụng đất đến ngày 06/12/2057 ( Tùy vị trí lô đất)

Giai đoạn 2: Thời hạn sử dụng đất đến ngày 12/11/2065 ( Tùy vị trí lô đất)

2. Một số chỉ tiêu và quy định xây dựng liên quan đến đất cho thuê

- Cao trình nền nhà máy tổi thiểu so với mặt nước biển+4.0~ 4.5m (Hiện cao độ san nền các lô đất trong Khu công nghiệp Vân Trung đã đạt độ cao này, khách hàng có thể lập tức tiến hành xây dựng).

- Diện tích xây dựng nhà máy ≤60% tổng diện tích đất thuê

- Tường rào nhà máy 2m – 2.2m

- Khoảng cách tối thiểu từ tường rào đến phạm vi xây dựng công trình 6m

- Khoảng cách tối thiểu từ đường nội bộ đến phạm vi xây dựng 6m