Thuê lại đất

   1. Giá cho thuê lại đất và các chi phí liên quan

- Đơn giá cho thuê lại đất sẽ căn cứ thoả thuận của đơn vị đầu tư Khu công nghiệp với khách hàng thuê lại đất.

Thời hạn thuê lại đất: Đến tháng 12/2065.

- Phí quản lý và bảo dưỡng cơ sở hạ tầng: 0,55USD/m2/năm

(Sau khi ký Biên bản bàn giao đất, bên thuê thanh toán phí bảo dưỡng CSHT 2 lần/năm, phí này có thể được điều chỉnh theo quy định của công ty PTHT KCN)

2. Một số chỉ tiêu và quy định xây dựng liên quan đến đất cho thuê

  • Cao trình nền nhà máy tổi thiểu so với mặt nước biển+4.0~ 4.5m (Hiện cao độ san nền các lô đất trong Khu công nghiệp Vân Trung đã đạt độ cao này, khách hàng có thể lập tức tiến hành xây dựng).
  • Diện tích xây dựng nhà máy ≤60% tổng diện tích đất thuê
  • Tường rào nhà máy 2m – 2.2m
  • Khoảng cách tối thiểu từ tường rào đến phạm vi xây dựng công trình 6m
  • Khoảng cách tối thiểu từ đường nội bộ đến phạm vi xây dựng 6