SƠ ĐỒ QUY HOẠCH TỔNG THỂ KCN VÂN TRUNG

Khu công nghiệp Vân Trung do công ty con của Tập đoàn Khoa học Kỹ thuật Hồng Hải – Công ty TNHH Một thành viên Công trình Kim Xương Trí – phụ trách đầu tư xây dựng.

Tổng diện tích: 238,3ha

Diện tích phát triển giai đoạn I (phần ranh giới màu tím): 150ha

Diện tích phát triển giai đoạn II (phần ranh giới màu hồng): 88.3 ha

Khu công nghiệp Vân Trung do công ty con của Tập đoàn Khoa học Kỹ thuật Hồng Hải – Công ty TNHH Một thành viên Công trình Kim Xương Trí – phụ trách đầu tư xây dựng. Diện tích của Khu công nghiệp là 238,3 ha, giai đoạn I được đầu tư xây dựng với quy mô là 150 ha và hiện đang triển khai giai đoạn II với quy mô 88.3 ha. Ngành nghề thu hút đầu tư vào Khu công nghiệp là các ngành nghề tổng hợp như công nghiệp sản xuất sản phẩm điện tử, máy móc thiết bị, bao bì, và các ngành sản xuất công nghiệp khác có liên quan.

SƠ ĐỒ QUY HOẠCH TỔNG THỂ